• Nagoya,Tenpaku-ku
  24000yen
  1K

  Bus**** Station
 • Nagoya,Minami-ku
  33000yen
  1R

  Meitetsu Tokoname LineDotoku Station
 • Nagoya,Tenpaku-ku
  19000yen
  1K

  Bus**** Station
 • Nagoya,Naka-ku
  35000yen
  1R

  Subway Sakuradori LineKurumamichi Station
 • Nagoya,Minami-ku
  35000yen
  2K

  Subway Sakuradori LineTurusato Station
 • Nagoya,Higashi-ku
  35000yen
  1K

  JR Chuuou Main LineOzone Station
 • Nagoya,Chikusa-ku
  43000yen
  1LDK

  Subway Meijo LineSunadabashi Station
 • Nagoya,Mizuho-ku
  36000yen
  1K

  Subway Meijo LineHorita Station
 • Nagoya,Naka-ku
  45000yen
  1R

  Subway Meijo LineKamimaezu Station
 • Nagoya,Chikusa-ku
  25000yen
  1R

  Subway Tsurumai LineOsukannon Station
 • Nagoya,Minato-ku
  35800yen
  1K

  Subway Meikou LineTsukijiguchi Station
 • Nagoya,Chikusa-ku
  28000yen
  1DK

  Subway Sakuradori LineImaike Station